Data: 13-14 juni 2024.
Tijd: 10.00-17.15
Kosten: € 495, inclusief uitgebreide lunch
Docente: Jacqueline A-Tjak
Locatie: Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Deze locatie is goed bereikbaar per auto en OV

Inhoud: Voor wie een twee of meerdaagse introductiecursus in ACT gevolgd heeft en bekend is met de zes kernprocessen van ACT biedt deze vervolgcursus een verdieping in de kennis. Het procesgerichte karakter van ACT staat centraal. Aan de hand van een video opname leer je om de processen van (in)flexibiliteit te herkennen terwijl zij zich voordoen in de therapeutisch relatie. Je oefent om dit ook in je eigen therapieën te kunnen toepassen. We gaan dieper in op hoe je het proces van zelf-als-context kunt inzetten. Je krijgt de gelegenheid om zelf een oefening te creëren rondom zelf-als-context en deze in praktijk te brengen. Je leert hoe je metaforen goed kunt laten aansluiten bij je cliënt. Tot slot brengen we alles samen in oefeningen waarin je leert schakelen tussen de processen.

Leerdoelen:
– De link leggen tussen ACT en leertheoretische principes: operante conditionering en
de Relational Frame Theory
– De zes processen van psychologische (in)flexibiliteit herkennen op het moment dat
deze zich voordoen in de therapie
– Gebruik maken van ankers om de zes processen te kunnen analyseren
– Creatieve hopeloosheid op gang brengen wanneer dit lastig is
– Acceptatie als vaardigheid oefenen met een client
– Huidig moment als vaardigheid oefenen met een client, wanneer dit lastig is
– Een therapeutische houding innemen waarin de therapeut model staat voor
psychologische flexibiliteit en deze instigeert
– Zelf oefeningen ontwerpen die passen binnen het ACT model
– Fusie herkennen en bespreken met een client
– Defusie tot stand brengen
– De functie van hardnekkig fusie met een kritisch en negatief zelfbeeld onderzoeken
– Een zelfgemaakte zelf-als-context oefening in praktijk brengen
– Een metafoor die voorbereid is in praktijk brengen
– Begrijpen wat er voor nodig is om een metafoor op een juiste manier in te zetten
–  Meerdere reacties leren geven op een sterk gefuseerde of vermijdende reactie van
een client
– Snel kunnen schakelen tussen de zes processen

Voor een recente evaluatie zie: EVALUATIE vervolg cursus mei 2022.

Accreditatie is toegekend door
– FGzPt: nascholing klinisch (neuro) psycholoog, 12 punten
–  VGCt:  nascholing voor cognitief gedragstherapeuten en gedragstherapeutisch werkenden, 12 punten
– NIP: herkwalificatie eerste lijnspsychologen, 12 punten
Op aanvraag kan accreditatie worden verzorgd voor andere relevante beroepsgroepen.

Vooropleiding: Cursisten hebben ten minste een basiscursus in de (cognitieve) gedragstherapie afgerond en een tweedaagse cursus ACT gevolgd, of beschikken over vergelijkbare kennis en ervaring. Informeer gerust als je twijfelt over je vooropleiding.

Literatuur: (aan te schaffen) :
Harris R. Loskomen als je vastzit in ACT. Een praktijkgids voor de omgang met veelvoorkomende obstakels in acceptatie- en commitmenttherapie. Bohn Stafleu van Loghum. Vertaling van: Getting Unstuck In ACT: A Clinician’s Guide To Overcoming Common Obstacles In Acceptance And Commitment Therapy. New Harbinger Publications. 176 pagina’s

De studiebelasting bestaat uit 12 uren aanwezigheid en 20 uren thuisstudie (boek en opdrachten)

Voor aanmelding : zie pagina aanmelding.