Achtdaagse vervolgcursus VGCt: proces-gerichte ACT

Data: 18, 19, 25 en 26 november 2021, 13 en 14 januari, 3 en 4 februari 2022
Tijd: 9.30-17.15
Locatie: Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, 6709 PE Wageningen
Kosten: € 2150,00
Accreditatie is toegekend als 50 uurs vervolgcursus VGCt
Docente: Jacqueline A-Tjak en Lieve Bruyninx
Aanmelding : zie pagina aanmelding.

Data: 21 en 22 april, 19 en 20 mei, 9, 10 en 30 juni en 1 juli 2022
Tijd: 9.30-17.15
Locatie: Dominicanen Klooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen
Kosten: € 2150,00
Accreditatie wordt aangevraagd als 50 uurs vervolgcursus VGCt
Docente: Jacqueline A-Tjak en Lieve Bruyninx
Aanmelding: https://factorpsy.nl/vgct

Data: 1, 2, 15, 16, 29 en 30 september en 13 en 14 oktober 2022
Tijd: 9.30-17.15
Locatie: Dominicanen Klooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen
Kosten: € 2150,00
Accreditatie wordt aangevraagd als 50 uurs vervolgcursus VGCt
Docente: Jacqueline A-Tjak en Lieve Bruyninx
Aanmelding : zie pagina aanmelding.

Vooropleiding: deze cursus is bedoeld voor hulpverleners die in opleiding zijn bij de VGCt tot Cognitief Gedragstherapeut en minimaal 100 uur basiscursus hebben voltooid. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
De studiebelasting  bestaat uit 50 uren aanwezigheid, 36 uren thuisstudie (boeken en artikelen) en 10 uur werken aan opdrachten. Er is een aanwezigheidsplicht conform de reglementen van de VGCt.

Inhoud: Cursisten leren diepgaand te werken met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), op een procesgerichte manier. De cursus start met het aanbieden van interventies, waarbij docenten model staan bij het uitvoeren van interventies en cursisten interventies ondergaan in de rol van cliënt. Hierdoor ervaren cursisten aan den lijve wat interventies teweeg brengen. Ook wordt de therapeutische houding/relatie voorgedaan. Voorop staat het begrijpen van impact van de interventies en hoe deze de processen waar ACT om draait op gang brengen. Hierna volgt een compacte theoretische uitleg over het ACT-model. Daarna leren cursisten in rollenspelen om de componenten vanuit de rol van therapeut op gang te brengen. Oefenen en theorie worden zo steeds afgewisseld. In rollenspellen worden cursisten uitgenodigd om cliënten met verschillende problematieken in te brengen. Hierdoor leren zij enerzijds nog beter het trans-diagnostische karakter van ACT kennen, maar tegelijk ook zien hoe verschillende accenten in ACT gelegd kunnen worden bij verschillende diagnose categorieën.
Wanneer de cursisten theorie en praktijk goed in de vingers hebben, wordt het gedragstherapeutisch proces aan het geleerde gekoppeld: hoe begin je een behandeling, hoe verkrijg je informed consent, hoe verzamel je informatie en welke informatie wil je verzamelen, hoe analyseer je deze informatie, wat betekent dit voor je behandelplan. Het zijn geen stappen die los van elkaar gezien kunnen worden. Aan de orde komt hoe je op een ACT consistente manier kunt meten, met vragenlijsten die gericht zijn op het procesmatige karakter van een behandeling en op kwaliteit van leven als uitkomstmaat, naast symptoommaten. Cursisten leren hoe het gedragstherapeutisch proces een opeenvolging is van analyseren, interventies kiezen en uitvoeren, evalueren en verder analyseren enzovoort.
Er wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met meer traditionele CGT. Er wordt ingegaan op de relatie tussen ACT en CGT (als paraplu voor diverse cognitief gedragstherapeutische modellen en als geprotocolleerde behandelmethodiek zoals onderzocht in wetenschappelijk onderzoek). Daarnaast komt ook de wetenschappelijke evidentie voor ACT aan de orde. Besproken wordt hoe werken met functie en betekenis de grondslag is van ACT. Operante en klassieke conditionering spelen daarin een grote rol, met als belangrijke toevoeging de Relational Frame Theory. RFT wordt gezien als een derde leerprincipe, naast operante en klassieke conditionering. Terwijl het talige aspect in het BA/FA model wordt verklaard met een geheugentheorie, wordt deze in RFT opgevat als twee processen van relateren (verbanden leggen tussen dingen en woorden/woorden en woorden) en stimulusfuncties (waarbij functie en betekenis beiden als functies worden gezien, die door woorden ‘gedragen’ kunnen worden).

Literatuur (zelf aan te schaffen):
– A-Tjak, J. (Red) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Deel I en II (blz 3-99).
– Walser, R.D. (2019). The heart of ACT.  Developing flexible, process-based & client-centered practice using acceptance and commitment therapy. Oakland: New Harbinger (blz 1-219). Let op! Dit boek wordt in 2022 vervangen door een ander boek.
– Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2006). Hoofdstuk 2 De filosofische en theoretische fundamenten van ACT. Uit: ACT. Een experiëntiële weg naar gedragsverandering. Amsterdam: Harcourt. (36 pagina’s, kan op aanvraag in het Engels worden verstrekt)

Literatuur (wordt verstrekt):
– A-Tjak, J.G.L., Davis, M.L., Morina, N., Powers, M.B., Smits, J.A.J.  & Emmelkamp, P.M.G. (2015). A Meta-Analysis of the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Clinically Relevant Mental and Physical Health Problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 30-36. doi: 10.1159/000365764.
– A-Tjak, J. (2010). Acceptance and Commitment Therapy: Een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. GZ-psychologie, 1, 10-13.
– Syllabus met oefeningen

Aanbevolen literatuur (zelf aan te schaffen):
– Hayes, S.C. & Smith, S. (2006). Uit je hoofd, in het leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.