Ook als nascholing te volgen voor CGTer en KPers. Nu in samenwerking met Cure & Care Development

Data:
– 5-6 september, 3-4 en 31 oktober, 1 november, 12-13 december 2024.
Tijd: 9.30-17.15
Locatie: Cure & Care Development Arnhem
Kosten: € 2150,00
Accreditatie is toegekend als 50 uurs vervolgcursus VGCt en als nascholing VGCt.
Accreditatie is toegekend door de FGzPt voor klinisch (neuro) psychologen voor 67 uur nascholing.
Docente: Jacqueline A-Tjak en Lieve Bruyninx
Aanmelding : Startdatum 5 september 2024

Je vind het belangrijk om je cliënten de best mogelijke behandeling te geven.
Je wil wetenschappelijk onderbouwd werken, rekening houdend met wie jij zelf bent en waarvoor je staat. 
Je wil gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid in je sessies.
In de therapiekamer geloof je dat er ruimte is voor hoofd én hart.
ACT kan voor jou een waardevolle uitbreiding vormen van je cognitief therapeutisch gedragsrepertoire.

WAT LEER JE
In deze training ga je aan den lijve ervaren wat de impact is van je interventies.
Je gaat merken hoe kennis én intuïtie hun plaats hebben en ontdekken hoe jij ook binnen bestaande protocollen ruimte kan maken voor maatwerk en aansluiten bij de cliënt.
Je leert om 
– met je cliënt te onderzoeken hoe de leergeschiedenis in de weg kan zitten en wat er werkelijk nodig is om patronen duurzaam te kunnen doorbreken
– doorlopend functioneel te kijken naar de dans tussen je cliënt en jou om daar je interventies steeds op bij te sturen
– een krachtige werkrelatie bouwen waardoor de effectiviteit van je interventies toeneemt.
– om professioneel, efficiënt en met kwaliteit te blijven werken terwijl je ook de mens blijft zien in je cliënt en in jezelf als therapeut

WAT VERANDERT IN JE PRAKTIJK?
De kaders en het oefenen helpen je om van losse interventies en metaforen naar een vloeiende therapiesessie te komen
en om van praten over verandering naar echt  ervaren te bewegen.
Je houvast verschuift van houvast in een protocol naar houvast in een procesgericht ACT framework.
Cliënten voelen zich meer gezien en gesteund en krijgen inzichten die hen helpen om flexibeler om te gaan met  de pijn in hun leven.
Ze komen meer zelf aan het stuur en de inzichten die ze opdoen leiden tot nieuw gedrag dat fundamenteel anders is.

De wetenschappelijke onderbouwing van ACT blijft groeien met meer dan 1000 RCT’s en zo’n 500 meta-analyses en  reviews. 
We baseren ons op wetenschappelijke inzichten en geven jedehandvatten omdie te implementeren op een geïntegreerde manier met oog voor de hele mens.
We geven je de theorie die je nodig hebt voor de klinische toepassing en laten je kennismaken met de belangrijkste assumpties waar ACT op steunt en we laten je zien hoe ACT onderdeel is van het CGT gedachtegoed. 

Vooropleiding: deze cursus is bedoeld voor hulpverleners, die minimaal 100 uur basiscursus hebben voltooid. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

De studiebelasting  bestaat uit 50 uren aanwezigheid, 36 uren thuisstudie (boeken en artikelen) en 10 uur werken aan opdrachten. Er is een aanwezigheidsplicht conform de reglementen van de VGCt.

Leerdoelen: Klik hier voor een overzicht van het programma en leerdoelen.

Literatuur (zelf aan te schaffen):
– A-Tjak, J. (Red) (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Deel I en II (blz 3-99).
– Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (2006). Hoofdstuk 2 De filosofische en theoretische fundamenten van ACT. Uit: ACT. Een experiëntiële weg naar gedragsverandering. Amsterdam: Harcourt. (36 pagina’s, kan op aanvraag in het Engels worden verstrekt)
– Bruyninx et al. (2022). ACT met hoofd en hart. Boom.

Literatuur (wordt verstrekt):
– Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P., & Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 181–192. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.09.009
– A-Tjak, J. (2010). Acceptance and Commitment Therapy: Een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. GZ-psychologie, 1, 10-13.
– Syllabus met oefeningen (na dag 3-4)
– Protocol met oefeningen (na dag 3-4)

Aanbevolen literatuur (zelf aan te schaffen):
– Hayes, S.C. & Smith, S. (2006). Uit je hoofd, in het leven. Een werkboek voor een waardevol leven met mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.