Tweedaagse introductiecursus ACT

Data: 30 en 31 mei 2024
Tijd: 10.00-17.15
Kosten: € 495, inclusief uitgebreide lunch
Docente: Jacqueline A-Tjak
Locatie: Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Deze locatie is goed bereikbaar per auto en OV

Voor aanmelding : zie pagina aanmelding.

Inhoud: deze cursus is een kennismaking met het ACT model van psychologische (in)flexibiliteit. Van alle ACT processen komen zowel een theoretische uitleg als praktische oefeningen aan bod.

Leerdoelen:
– De cursist begrijpt het eigene van ACT vergeleken met andere cognitieve,
gedragstherapeutische en andere psychotherapeutische behandelmethoden.
– De cursist kan de zes processen van psychologische inflexibiliteit herkennen bij
zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt.
– De cursist heeft tools om de zes processen van psychologische flexibiliteit tot stand te
brengen bij zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt.
– De cursist begrijpt hoe de zes processen van psychologische flexibiliteit gezien kunnen
worden als gedrag-in-context/vaardigheden.
– De cursist heeft tools om de therapeutische relatie conform de zes kernprocessen te
hanteren.
– De cursist is in staat het eigene van ACT te vertalen in gedragstherapeutische analyses,
een behandelplan en interventies.
– De cursist heeft kennisgenomen van het indicatiegebied van ACT.
– De cursist kan ACT plaatsen in de wetenschappelijke traditie van de gedragstherapie.
– De cursist weet de weg te vinden om zijn kennis en ervaring met betrekking tot ACT
verder te verdiepen.

Accreditatie is toegekend door de
– FGzPt: herregistratie klinisch (neuro) psychologen, 13 punten
– VGCt: herregistratie CGT en CGW, 12 punten
– NIP: herkwalificatie eerste lijnspychologen, 12 punten
– Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, scholing GGZ,
  12 punten
Op aanvraag kan accreditatie worden verzorgd voor andere relevante beroepsgroepen.

Vooropleiding: basiskennis van (cognitieve) gedragstherapie, of werken in een multidisciplinair team dat met ACT werkt en waarin gedragstherapeutische kennis aanwezig is.

Literatuur:
Boek : (aan te schaffen) : *A-Tjak  (2015). Acceptance and Commitment Therapy, theorie en praktijk. Tweede herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Artikel (Wordt toegezonden) : *Andrew T. Gloster, Noemi Walder, Michael E. Levin, Michael P. Twohig & Maria Karekla (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 181-192. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.09.009.

De studiebelasting bestaat uit 12 uren aanwezigheid en 11 uren thuisstudie (boek en artikelen)

Zie deze EVALUATIE cursus ACT 2023 samenvatting definitief voor de meest recente evaluatie (mei 2023) van onze introductiecursus, gegeven door Jacqueline A-Tjak.