Evaluatie vervolgcursus november 2019

Vraag Gemiddeld cijfer
In welke mate sluit de inhoud aan op uw verwachtingen? 8.8
Hoe beoordeelt u de aansluiting van de onderwerpen op uw werk in de praktijk? 8.9
In welke mate zijn de praktijkvoorbeelden herkenbaar? 8.4
Hoe beoordeelt u de diepte waarmee de onderwerpen zijn behandeld? 8.1
Hoe beoordeelt u de trainer op kennis? 9.6
Hoe beoordeelt u de trainer op presentatie? 9.1
Hoe beoordeelt u het trainingsmateriaal? 8.7
Was er voldoende afwisseling in het programma? 9.1
Heeft u in de training voldoende kunnen oefenen met de stof? 9.1
Verwacht u dat de training een positief effect heeft op uw inzetbaarheid/functioneren? 8.6
Welk cijfer geeft u de locatie? 9.3
Welk cijfer geeft u aan de administratieve afhandeling? 8.6
Welk cijfer geeft u deze training in zijn geheel? 9.0