Privacyregeling

ACT Cursus gebruikt informatie m.b.t. persoonsgegevens, verstrekt door (potentiële) cursisten en opdrachtgevers, alleen ten dienste van het informeren van deze (potentiële) cursisten en opdrachtgevers over het cursusaanbod en het verzorgen van cursussen.

Persoonsgegevens van (potentiële) cursisten en opdrachtgevers worden maximaal vijf jaar bewaard, met uitzondering van mailadressen van cursisten. Wanneer de termijn van vijf jaar is verstreken, kan ACT Cursus geen informatie meer verstrekken over deelname aan cursussen.

Cursisten ontvangen op de door hen verstrekte mailadressen regelmatig een nieuwsbrief van ACT cursus, tenzij zij aangeven deze niet te willen ontvangen. Mailadressen worden maximaal vijf jaar bewaard, of zolang iemand ingeschreven staat voor het ontvangen van een nieuwsbrief, als dit langer is dan vijf jaar.

Gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.

Cursisten en opdrachtgevers hebben, conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming, het recht in te zien welke gegevens door ACT cursus worden bijgehouden. ACT cursus houdt geen andere gegevens bij, dan welke verstrekt zijn door (potentiële) cursisten en opdrachtgevers, via mail, aanmeldformulieren en banktransacties.