Eéndaagse workshop: Zelf

Datum:         25 mei 2019.
Tijd:               10.00 tot 17.00 uur.
Locatie:        Hotel Wientjes te Zwolle.
Kosten:         Het cursusgeld bedraagt 350 euro en is inclusief lunch. Je kunt deze workshop volgen in combinatie met de workshop Defusie op 24 mei. Voor het volgen van de combinatie van de twee workshops krijg je korting. Zie de pagina combinatie workshops.

Inhoud: Zelf is een concept dat veel gebruikt wordt in de psychologie en een belangrijke plaats inneemt in behandelingen. Maar wat is ‘zelf’ eigenlijk? ACT onderscheidt verschillende aspecten aan zelf, te weten: zelf als inhoud, zelf als proces en zelf als context. Zelf als inhoud is wat we ook zelfbeeld noemen en kan als een gevangenis fungeren. Zelf als proces is een belangrijk hulpmiddel voor clienten die weinig ontwikkelde zelfkennis hebben. Zelf als context biedt houvast om lastige ervaringen het hoofd te bieden en flexibeler om te gaan met het zelfbeeld. We merken dat veel ACT therapeuten moeite hebben om deze processen handen en voeten te geven in de therapie, waardoor zij er weinig (bewust) gebruik van maken. In deze workshop verdiepen we aan de hand van de Relational Frame Theory kennis over de verschillende aspecten en staan we erbij stil hoe deze drie subprocessen zich tot elkaar verhouden. Hierdoor krijg je meer handvatten om het proces van zelf te gebruiken in je behandelingen.

Doelstelling: Je leert nieuwe interventies. Deze interventies kun je toepassen bij cliënten met  identiteitsproblemen, cliënten die gefuseerd zijn met een negatief zelfbeeld, cliënten met gebrekkige zelfkennis die niet goed weten wat ze voelen en/of denken, etc. Je leert de relatie begrijpen tussen het proces van zelf en de RFT, waardoor je gerichter kunt interveniëren.

Vooropleiding: Cursisten hebben ten minste een basiscursus in de (cognitieve) gedragstherapie afgerond en ten minste twee dagen een cursus/workshop ACT gedaan, of beschikken over vergelijkbare kennis en ervaring

Accreditatie kan in overleg worden aangevraagd.

Literatuur
Artikelen (worden toegezonden)
A-Tjak, J. &  De Groot F. (2015) Hoofdstuk 5: Zelf. Uit: A-Tjak, J. Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, pp 39-43.
Harris (2010). Acceptatie en Commitment Therapie in de praktijk. Een heldere en toegankelijke introductie op ACT. Amsterdam: Hogrefe. Hoofdstuk 10 Puur Bewustzijn, pp 207-224.
Harris (2013) Getting unstuck in ACT. A clinician’s guide to overcoming obstacles in Acceptance and Commitment Therapy. Oakland: New Harbinger. Hoofdstuk 11 Stuck on self, pp 143-154.

De studiebelasting bestaat uit 6 uren aanwezigheid en 4 uren thuisstudie (literatuur en voorbereidende opdracht).

Voor aanmelding : Aanmelden is niet meer mogelijk

Er bestaat een mogelijkheid om op eigen kosten te overnachten in Hotel Wientjes. U kunt hierover contact opnemen met het hotel.